המקררים פנחס - בישול צלייה גריל

מכשיר צלייה גריל חשמלי

מכשיר צלייה גריל חשמלי

מכשיר צלייה גריל חשמלי

מכשיר צלייה גריל חשמלי

מכשיר צלייה גריל חשמלי

מכונת וואקום דלפקית

מכשיר צלייה גריל חשמלי

מכשיר צלייה גריל חשמלי

מכשיר צלייה גריל חשמלי

053-9418783