ציוד למטבח התעשייתי | נירוסטה

נירוסטה - מדפים, מנדפים

נירוסטה - מדפים, מנדפים

נירוסטה - מדפים, מנדפים

נירוסטה - מדפים, מנדפים

נירוסטה - מדפים, מנדפים

נירוסטה - מדפים, מנדפים

עגלת נירוסטה 40, 60

053-9418783