בלמר חימום 4 תאים

בלמר חימום

בלמר חימום

בלמר חימום 3 תאים

בלמר חימום

מבשלת פסטה חשמלית

מבשלת פסטה חשמלית

המקררים פנחס - בלמרי חימום

053-9418783