מכשיר לחימום חשמלי

המקררים פנחס - מכשירי חימום חשמליים

053-9418783