המקררים פנחס - מטגנות חשמליות

מטגנות חשמליות

מטגנות חשמליות

מטגנות חשמליות

מטגנות איטלקיות

מטגנת 12 בודדת דלפקית

מטגנת 12 כפולה דלפקית

סיר חשמלי מתהפך

פסטה קוקר עומד

צ'יפסר כפול

צ'יפסר עומד בודד

053-9418783