מיקסר ידני

מיקסר ידני

המקררים פנחס - מיקסרים ידניים

053-9418783