מיקסר ידני

מיקסר ידני            

מיקסר 20 ליטר

        מיקסר 20 - 40 ליטר

המקררים פנחס - מיקסרים

053-9418783