מכונת סחיטת תפוזים אוטומטית

המקררים פנחס - מסחטות פרי

053-9418783